Berita Terkini
Home » Sekretaris KPU Kota Binjai

Sekretaris KPU Kota Binjai

Nama                            : Syariful Azmi, S.H., M.H.

Tempat/Tgl Lahir      : Medan/7 Desember 1985

Jenis Kelamin             : Laki-laki

Status Perkawinan     : Kawin

Istri                                : Syafrina Saima Putri Siregar, S.E.

Anak                              : 2

Agama                           : Islam

 

Pendidikan Formal

a. SD Al-Wasliyah 11 Medan

b. SMP Negeri 15 Medan

c. SMA Negeri 10 Medan

d. S1 Fakultas Hukum UMSU

e. S2 Pasca Sarjana UMSU

f. S3 Program Doktor Ilmu Hukum USU (on progress)

 

Pengalaman Organisasi

a. BEM Fakultas Hukum UMSU 2005-2006

b. BEM UMSU 2006-2007

c. Karang Taruna Kota Medan 2008

 

Pengalaman Kerja

a. Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) 2007-2008

b. Kantor Advokat Farid Wajdi & Partner 2007-2008

c. PNS KPU 2009 s/d sekarang

 

Penghargaan/Prestasi

a. –

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG
besaran huruf
Kontras