Berita Terkini
Home » Subbag Hukum

Subbag Hukum

Nama                            : Fatimah Hanim, S.H.

Tempat/Tgl Lahir      : Medan/21 Oktober 1981

Jenis Kelamin             : Perempuan

Status Perkawinan     : Kawin

Istri                                : Roharto Gultom

Anak                              : 3

Agama                           : Islam

 

Pendidikan Formal

a. SD Negeri 060856 Medan

b. SMP Negeri 25 Medan

c. SMA Dharmawangsa Medan

d. S1 Fakultas Hukum UMA

e. S2 Pasca Sarjana Administrasi Publik UMA (sedang kuliah)

 

Pengalaman Organisasi

a. BEM Fakultas Hukum UMA 2002-2003

 

Pengalaman Kerja

a. Honorer KPU Provinsi Sumatera Utara 2003-2009

b. PNS KPU 2009 s/d sekarang

 

Penghargaan/Prestasi

a. Diklat PIM IV

b. Diklat Bendahara

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG
besaran huruf
Kontras